+994 70 536 75 75
Həsən bəy Zərdabi 3166

Tibbi Masaj, Fizioterapevt

Tibbi Masaj

tibbi-masaj-1MEDİKAL MASAJ


Masajın tərifi


1- Xəstə və yorğun orqanın reabilitasiyası, yəni ilkin vəziyyətinə qaytarılması üçün orqanizmin səthinə tətbiq olunan sistemli və spesifik mexaniki enerji ilə anatomik, fizioloji, funksional və ən yüksək təsir yaradan terapiya üsuludur. dövlət.


2- Əl və ya xüsusi maşınlarla edilən və ilk növbədə dəri, dərialtı və əzələ toxumasına təsir edən bütün mexaniki tipli stimullaşdırmalara verilən addır.


Bədənin yumşaq toxumalarında edilən sistemli və elmi əl hərəkətləridir.


Məlumdur ki, yeni masaj aparatı inkişaf edib böyük iddialarla ortaya çıxsa da, heç vaxt əl hərəkətlərini əvəz etməyəcək.


Masajın vaxtı və müddəti


Masaj günün istənilən vaxtı edilə bilər.Lakin ümumi masajlarda qarın masajı tox mədədə edilməməlidir. Hər masajdan əvvəl xəstəyə tualetə getməyi xatırlatmaq lazımdır.Ümumi masajlar 30-45 dəqiqə davam edir. Parsiyel masajlar 15 – 20 dəqiqə davam etməlidir.İdman masajında ​​vaxt az olduğu üçün tez işləmək lazımdır.İdman masajı bəzən 8 – 10 dəqiqə çəkir. tamamlamaq lazımdır.


Ümumi masaj həftədə bir dəfə tətbiq edildikdə kifayət ola bilər və 2 və ya 3 dəfə təkrar etməyin heç bir zərəri yoxdur. Qismən masajın tətbiqi üçün heç bir vaxt məhdudiyyəti yoxdur.Onu həftənin istənilən günü və istənilən vaxt etmək olar. Ümumi masaj imkanlarına görə günortadan sonra və günortadan əvvəl qismən masaj etmək daha faydalı olardı.


Masajın sürətinə gəldikdə; manipulyasiyalar müntəzəm surətdə aparılmalıdır. Masajçı çox sürətli işləyir və ya masajçı əlinin altındakı toxumadakı dəyişiklikləri ayırd edə bilmir. Ən yavaş və ən ahəngdar manipulyasiya efüzyondur.Əllər dəri ilə heç vaxt əlaqəni itirməməlidir.Bədənin bir əzələ qrupunu sürtmək təxminən 3 saniyə çəkir.Petrisaj da bir az daha sürətli işlənə bilər, əlin hərəkət etməsi üçün tələb olunan vaxt bir mövqedən digərinə təxminən 1 saniyədir.saniyədə 1 dairə qurulur. Zərb alətlərində hər əl saniyədə 4 zərbə vurur.Əl titrəyişinin tezliyi saniyədə 10-15 arasındadır.Usta masajçı bu vaxtları qeyri-ixtiyari instinktlə tənzimləyir.


tibbi-masaj-2– Qan dövranını sürətləndirdiyi üçün bunu çox etmək olmaz.


– Ümumi masajın müddəti 30-45 dəqiqədir.


- Yerli masaj 15-20,


– İdman masajı 8-10 dəqiqədir.


– Tibbi masaja gəlincə, vaxt yoxdur.Xəstə rahatlaşana qədər.


 


MASAJ NÖVLƏRİ VƏ TEXNIKALARI


1- SİVAZLAMA : ÖFLORAJ: STROKING


EFFLOURAGE: Sözün mənası sığallamaqdır. Bu masajın ən əsas manipulyasiyasıdır. Əl ilə yüngül və sürüşmə təzyiq hərəkətləri olaraq bilinən eflourage masajın ilk manipulyasiyasıdır.Bütün masajlar efluks ilə başlanır və effeurage ilə tamamlanır.Eflouraj bir əllə barmaqlarla,iki əllə və dorsal hissələrlə edilə bilər. əllər.Əzələlərin dəri üzərində çıxıntıları ilə əmələ gələn nahiyədə manipulyasiyalar edilir və bu hərəkətlər liflər istiqamətində edilməlidir.Bu hərəkətlər ürəyə ən uzaq bağlanma nöqtəsinə ən yaxın bağlanma nöqtəsinə doğru davam etdirilir. .Ağrıları kəsir və əzələ spazmlarını aradan qaldırır.Sınıq çıxıqlarda orqanın gipsdə qalması,


ÇÖKÜLƏMƏ TEXNİKASI


• Klassik Effekt


• Oluklu Effekt


• Skip Effect


• Slotted Skip Effect


• Təhvil-təslim


 


2- FRİKSİYON


FRAKSİYA: Sürtünmə, sürtmə və sığallama deməkdir.Baş barmaq,barmaq və ovuc içi ilə edilən kiçik sahəli dairəvi və ekliptik sürüşmə və basma hərəkətləridir.Bu hərəkətlərin əsasını dərin masaj manipulyasiyaları təşkil edir.Sürüşkən və təzyiq manevrləri ilə diqqəti cəlb edir. dəri altındakı əzələlərə və toxumalara.dərin əzələlərə, əzələ vətərlərinə və oynaq bağlarına manevrlər edilir.


Sürtünmənin təsiri dəri altında olan əzələlərə və toxumalaradır.Təsiri birbaşadır. Əzələ və əzələ qruplarında yaranan qabar,yanıqlar və əməliyyatdan sonrakı yapışmalar və sərtləşmələr sürtünmə tətbiqləri ilə aradan qaldırılır.Ancaq dərinin zədələnməməsinə diqqət yetirilməlidir. Bundan əlavə, sürtünmə hərəkətləri maddələr mübadiləsini artırır.


FRAKSİYA TEXNİKASI


• Baş barmağın sürtünməsi


• Dörd Barmaq Sürtünməsi


• Palm Friction


• Uşaq masajı


• Birləşdirici toxuma masajı


• Əl Darağı Dərin Sürtünmə


• Əllə dəstəklənən dərin sürtünmə


 


3- YOĞURMA: PETRİZAJ: Yoğurma


PETRISAGE:Söz mənası yoğurmaqdır.Petrisaj əzələlərin ən təsirli manipulyasiyasıdır.Sıxılma və əzilmə şəklindəki yoğurma hərəkətləridir.Petrisaj bir əllə barmaqlarla,iki əllə isə əllər yan-yana vurulur. Hərəkətlər efüzyonda olduğu kimi yanlardan ürəyə doğru aparılmalıdır.


Petrisaj manipulyasiyasının əsas təsiri əzələdə olsa da, dərinin altında olan toxumalara da təsir edir.Kapilyarlarda yığılan qanların iri damarlara doğru axmasını sürətləndirir və kapilyarlarda təzyiq azalır.Güclü aparılarsa ekximoz baş verir.Damar axınının sürətlənməsi ilə zəhərli maddələrin xaric edilməsi asanlaşır.Dərinin və dərialtı toxumaların elastikliyini və aktivliyini artırır.Əzələlərdə yaranan qıcolma və qıcolmaların aradan qaldırılmasında təsirli olur.


PETRİZAJ TEXNIKLARI


• Tek El Petrisaj


• İki Əlli Petrisaj (Yan Gövdə)


• Pull Push Push düyməsini basıb saxlayın


• Nəzarət olunan Petrisaj


 


4- QİYMƏT


PRESSİYA: Təzyiq deməkdir.Masajçının masaj ediləcək orqana barmaq ucları və ovuc içi ilə edəcəyi təzyiq hərəkətləridir. Prepressiya manevri regional və sürüşkən ola bilər.Prepressiya manevri xüsusilə ağır idman edənlərdə daha çox əhəmiyyət kəsb edir. Dəri ilə əzələ və daha dərin toxumalar arasındakı toxumaları sıxıb təsir etmək üçün edilir.Sızan əzələlərdə daralmış əzələyə barmaq təzyiqi vurulduqda kramp aradan qalxır.Həmçinin barmaq sıxması somatik ağrıları tənzimləyərək aradan qaldırmağa kömək edir. sinirlərin ötürücü gücü.


PRESSİYA TEXNİKASI


• Cut – Cross Cut


• Barmaqla basma


• Yan Bədən Dartma


• Dəri icrası


• Dəriyə Nəzarət


• Arxa Əl Presləri və Daraqlar


 


5- ZƏRBƏ: (Zərb Klopfen)


ZƏRB: Sözün mənası vurmaq, vurmaq və alt-üst etməkdir.Bu manevr digər manevrlərdə olduğu kimi əli dəriyə yapışdırmaq şəklində deyil, zərbə şəklində ritmik vuruş hərəkətləridir.


Masajçının barmaqları, barmaq ucları, əlin içi və ya bir az sıxılmış yumruqla masaj nahiyəsində orta hesabla beş santimetr məsafədə edəcəyi vuruşlar silsiləsi.Bu hərəkətlər masajçını yorur. Əllər yorulan kimi dincəlməlidir.Bu manevrlər əzələ qruplarını stimullaşdırır və qan dövranının sürətlənməsinə səbəb olur.Əzələləri stimullaşdırmaqla yanaşı qızdırılır.Əzələlərin qan dövranını artırır,qidalanmasını artırır.Əzələləri gücləndirir. Sinirləri stimullaşdırır.


Zərb texnikası


A) Əsas Texnikalar


• Builting


• Tapontment (çap edilmiş vuruş)


• Hasman (kesilmiş vuruş)


• Klakmen


B) Aralıq Texnikaları


• Tapmaq


• Şillə vurmaq


• Piching


 


6- VİBRASYON: VİBRASYON


VİBRASYON: Sözün mənası titrəmək, silkələmək deməkdir. Ümumiyyətlə əl ilə tutula bilməyən böyük və hamar əzələ qruplarına tətbiq edilir. Masaj ediləcək nahiyələrin genişliyinə görə bir və ya bir neçə barmaq ucu, ovuc içi və ya açıq əllər ağrı yaratmayacaq şəkildə vibrasiya edilir.


Vibrasiya manipulyasiyası tətbiq edilərkən, tətbiq olunan hissədən digər hissəyə keçid zamanı əllərin dəri ilə təması kəsilməməlidir.Vibrasiya manipulyasiyası sinir uclarını stimullaşdıran və sakitləşdirən xüsusiyyətə malik olduğundan həm də rahatlaşdırıcı və ağrı- rahatlaşdırıcı xüsusiyyət.Yaxşı masajçı dəqiqədə 500 – 550 vibrasiya təmin edə bilər.


Vibrasiya Texnikaları


• Sarsıntı vibrasiyası


• Ovucun daimi titrəməsi


• Dörd barmaq sabit vergül vibrasiyası


• Sürüşən vibrasiya (barmaqları arxada)


 


7- YÜKLƏMƏ: YÜKLƏNMƏK


Bu, yuxarı qol və ayaq nahiyəsində ovuc içi ilə sümük üzərində əzələlərin yuvarlanma (sallama) hərəkətidir.


 


8- Klassik Masaj: Bədənin ümumiyyətlə günə təzə başlaması və ya gündəlik yorğunluq və həyatın sıxıntılarından qurtulması üçün ümumi istirahət və rahatlama üsulu olaraq istifadə edilən masaj növüdür. Əhəmiyyətli olan masajı alan şəxsin rahat və xoş mühitdə özünü fit hiss etməsini və dincəlməsini təmin etməkdir. Adətən masaj yağı ilə edilir, lakin bəzi hallarda sürtgüdən istifadə etmədən klassik masaj etmək mümkündür.


 


9- Aromaterapiya: Ümumiyyətlə klassik masaj üsulları və bitki ekstraktlarından əldə edilən qarışıqlarla hazırlanan masaj yağları ilə tətbiq edilən masaj üsuludur. Rahatlaşdırıcı, rahatlaşdırıcı, dincəlmə ola bilər və ya cavanlaşdırıcı və stimullaşdırıcı təsirlərə malik ola bilər. Əslində aromaterapiya üsulu yalnız masajla məhdudlaşmır, bitki mənşəli essensiyaların və yağların kimyəvi quruluşundan və enerjisindən istifadə edərək tənəffüs (sis), kompres və vanna tətbiqləri ilə də edilə bilər. Bitki mənşəli essensiya və yağlar bitkilərdən distillə və buxar üsulu ilə alınan yağlardır.


Aromatik yağlar bədən tərəfindən gündəlik həyatda istifadə edilən kosmetik yağlara nisbətən çox daha asan sorulur və demək olar ki, heç bir əks təsiri yoxdur. Əhəmiyyətli olan düzgün yağdan düzgün istifadə etməkdir.Efir yağları heç vaxt bədənlə birbaşa təmasda olmamalı, müəyyən nisbətlərdə daşıyıcı yağla qarışdırılmalıdır.Tətbiq etməzdən əvvəl dəri quruluşunun tətbiq olunacaq yağa allergik reaksiyası. Dərinin kiçik bir yerində test edilərək ölçülməlidir.Bu gün aromaterapiya masajı yalnız müalicə üçündür.Yalnız klassik masaja dəstək olaraq deyil, ümumi rahatlaşdırıcı və rahatlaşdırıcı xüsusiyyəti ilə də istifadə edilən bir üsuldur.


 


10- İdman Masajı: Xüsusilə idman fəaliyyətlərində istifadə edilən masaj növüdür. İdman masajını klassik masajdan fərqləndirən ən mühüm xüsusiyyətlər ilk növbədə təzyiqin ritminin, müddəti və miqdarının fərqli olmasıdır.Bundan başqa stimullaşdırıcı hərəkətlər çoxluq təşkil edir və budama xas şəkildə tətbiq edilir.


 


11- Şiatsu: Problemlərin müalicəsi üçün Yapon mənşəli masaj növüdür. Barmaqlar və bədənin müxtəlif hissələri ilə müəyyən nöqtələrə təzyiq edilərkən, dəri və dərialtı toxuma üzərində sürüşdürülür.


 


12-Tay: Xüsusilə Taylandda geniş şəkildə tətbiq edilən Tay masajının əsas quruluşu Hindistan Yoqa və Çin ənənəvi tibbindən ibarətdir. Bu, əsasən təzyiq və uzanma hərəkətlərini əhatə edir. Çılpaq bədənə çəkilmir, yerə və nazik mat üzərinə çəkilir.


 


13- Reiki: Xristian keşiş Dr. Bu, 19-cu əsrdə Yaponiyada Miako Usui tərəfindən yenidən kəşf edilmiş qədim müalicə üsuludur. Hərfi mənası “universal həyat enerjisi”dir.

home-logo
home-logo

Hovuz

Fitnes

Cakuzi

Sauna

Duz otağı

Buxar otağı

Türk hamamı

Kisə/Köpük

Masaj

Restoran

VİP otaqlar

Parkinq

Hovuz

Fitnes

Cakuzi

Sauna

Duz otağı

Buxar otağı

Türk hamamı

Kisə/Köpük masajı

Masaj

Restoran

VİP otaqlar

Parkinq